Nuttige links

Op de volgende websites vind je aanvullende informatie of documentatie, die nuttig kan zijn.

www.letop.be 
Over leerstoornissen

www.sprankel.be 
Vereniging van ouders van kinderen met leerproblemen

www.zitstil.be
Over ADHD/ADD

www.klasse.be 
Het tijdschrift van het Vlaams ministerie van onderwijs

www.belgische-stottervereniging.be


www.dysfasie.net

www.letop.be 
Over leerstoornissen

www.sprankel.be 
Vereniging van ouders van kinderen met leerproblemen

www.zitstil.be
Over ADHD/ADD

www.klasse.be 
Het tijdschrift van het Vlaams ministerie van onderwijs

www.belgische-stottervereniging.be
www.dysfasie.net


www.afasienet.com


www.luisterpuntbibliotheek.be

www.meertaligheid.be


www.stempreventie.be


www.autismecentraal.be


www.vrt.be/taal