Wie ben ik?

Wie ben ik?

In 2010 studeerde ik af aan de Arteveldehogeschool in Gent als logopediste. Ik volgde onder andere stages in het buitengewoon onderwijs. Mijn laatste stage in de logopedie volgde ik in het buitenland. Ik gaf therapie en begeleiding aan kinderen met taal- en spraakstoornissen ten gevolge van gehoorstoornissen. Daar is de kiem gezaaid om ook audiologie verder te studeren. Zodoende studeerde ik in 2012 af als audiologe.

Na mijn afstuderen ging ik meteen aan de slag in een audiologisch centrum waarbij ik niet veel later de combinatie maakte met werken in een groepspraktijk als logopediste.

In die groepspraktijk onderzocht en behandelde ik kinderen en volwassenen met leer-, spraak- en taalstoornissen. Ook stemstoornissen en neurologische problematieken kwamen aan bod. Omdat ik nauw samenwerkte met kinesisten en psychologen zag ik ook veel kinderen met complexere problematieken. Zo behandelde ik kinderen met comorbiditeitstoornissen AD(H)D, ASS, CP,…

Om enerzijds mensen hun gehoor terug te kunnen geven, en anderzijds me in de logopedie te kunnen inzetten geeft me enorm veel voldoening, het is een passie! De combinatie om zo te kunnen werken geeft me de drive om mensen te blijven helpen. Sinds januari 2017 werk ik ook in mijn eigen logopedische praktijk in Kasterlee.

Als erkend 2Hands4Kids-trainer geef ik typlessen aan kinderen vanaf 8 jaar. Meer info vindt u op de pagina ‘2Hands4Kids’.

Voor meer informatie kan u contact opnemen.