Leermoeilijkheden en leerstoornissen

Leermoeilijkheden en leerstoornissen

Een kind heeft leermoeilijkheden wanneer het op school wat moeilijker gaat met vakken zoals lezen, spellen en/of rekenen. Ook werkgeheugen en concentratie kunnen een rol spelen.

We spreken van leerstoornissen wanneer de problemen langdurig en hardnekkig blijken te zijn. Er is een duidelijke (ernstige) achterstand en de prestaties liggen beduidend lager dan wat op basis van die leeftijd en omstandigheden verwacht wordt.

We maken het onderscheid tussen 3 leerstoornissen:

  • Dyslexie: het onvermogen om tot correct lezen te komen (leesstoornis)
  • Dysorthografie: het onvermogen om tot correct schrijven te komen (schrijfstoornis)
  • Dyscalculie: het onvermogen om tot correct rekenen te komen (rekenstoornis)

Als logopedist kunnen we problemen detecteren en aanpakken. Vaak wordt met leerkrachten op school contact gehouden zodat uw kind optimaal begeleid wordt in zijn leerproces.