Studiebegeleiding

Huiswerk- en studiebegeleiding

U kan in de praktijk terecht voor huiswerk- en studiebegeleiding voor uw kind. Het is mogelijk dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. De begeleiding kan schoolgerelateerde taken omvatten zoals het extra remediëren van schoolleerstof, het begeleiden van huiswerkopdrachten, samen tot een gepaste studiemethode en leerstrategieën komen,…
Ook kan het planmatige denken gestimuleerd worden en kunnen er schematisch realistische examenplanningen opgesteld worden. Uiteraard wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind.