Tarieven

Tarieven

Honorarium Terugbetaling Remgeld
Sessie 30 minuten € 33,40 € 23,78 € 9,62
Sessie 60 minuten € 67,07 € 47,81 € 19,26
Aanvangsbilan
(per 30 minuten)
€ 40,54 € 26,78 € 13,76
Evolutiebilan

€ 66,80 € 37,86 € 28,94
  • Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van je ziekenfonds en van de problematiek.
  • Sommige patiënten hebben recht op verhoogde tegemoetkoming. Raadpleeg daarvoor uw ziekenfonds.
  • Voor de typlessen via de 2Hands4Kids-methode zijn andere bedragen van toepassing. Voor meer informatie kan u contact opnemen.

Terugbetaling via verplichte verzekering

Wanneer voldaan werd aan alle nodige voorschriften, het bilan en het aanvraagformulier, dan is er voor de logopedische therapie in veel gevallen terugbetaling mogelijk vanuit het RIZIV. De terugbetaling bedraagt dan ongeveer 68% van het honorarium.

Terugbetaling via aanvullende verzekering

Indien je geen terugbetaling geniet vanuit de verplichte verzekering, kan voor sommige stoornissen gekeken worden naar de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Bijvoorbeeld voor een fonetische articulatieprobleem is er enkel terugbetaling mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

De terugbetaling wordt door de mutualiteiten zelf bepaald. Om de voorwaarden van deze aanvullende verzekering te kennen, wordt contact opgenomen met uw mutualiteit.

Geen terugbetaling

Voor sommige problemen of stoornissen is er helaas geen terugbetaling voorzien.
Het bilan kan enkel worden terugbetaald wanneer effectief therapie opgestart wordt.