Stemstoornissen

Stemstoornissen

Een stemstoornis is een aandoening van de stem met als gevolg een verandering in de toonhoogte, de luidheid en/of de kwaliteit van de stem. Stemproblemen kunnen in die mate ernstig zijn dat het spreken belemmerd wordt.

Binnen de stemstoornissen maken we het onderscheid tussen organische stemstoornissen en niet-organische (functionele en psychogene) stemstoornissen.

Bij de organische stemstoornissen is er een probleem ter hoogte van het strottenhoofd; bijvoorbeeld een larynxtumor, een stembandverlamming, endocriene veranderingen (primair organische stemstoornissen). Er kunnen weefselstructuurveranderingen optreden ten gevolge van verkeerd stemgebruik of stemmisbruik; stembandknobbeltjes, stembandoedeem,… (secundair organische stemstoornissen).

Bij de niet-organische stemstoornissen is het stemorgaan in orde, maar is er sprake van verkeerd stemgebruik en/of stemmisbruik. Verkeerde gewoonten, verkeerde ademhalingstechnieken of emoties kunnen een negatieve invloed hebben op de stem.

Verschijnselen van stemstoornissen kunnen zijn:

  • Heesheid of schorre stem
  • Geen stemgeluid hebben
  • Wegvallende stem
  • Vermoeid of pijnlijk gevoel na spreken
  • Regelmatig keelschrapen
  • Gevoel van een prop in de keel

Als u een probleem ervaart, kan u gerust contact opnemen. In de praktijk kunnen we stemonderzoeken uitvoeren en wordt het stemprobleem holistisch benaderd. Door de jaren heen volgde ik extra cursussen en workshops om up-to date te blijven in de behandeling van stemproblemen via de methodieken van Pahn, Coblenzer, Svend Smith en Lax Vox.