Werking

Werking

Stap 1. Aanmelding

Hebt uzelf, uw kind of een familielid een hulpvraag voor een logopedisch probleem? Dan kunt u steeds bij mij terecht.
Je kan op eigen initiatief contact met me opnemen of je werd doorverwezen door een arts, school,..

Contact opnemen kan telefonisch of via e-mail om een afspraak te maken. Indien ik telefonisch niet bereikbaar ben, kan je gerust een boodschap inspreken. Op een vrij moment bel ik steeds terug.

Stap 2. Onderzoek

Na het anamnesegesprek wordt het onderzoek afgenomen. Er wordt een behandelingsplan opgesteld dat individueel aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van de cliënt.

Stap 3. Behandeling

Als blijkt dat er problemen aanwezig zijn, is het aangewezen om een behandeling op te starten. Afhankelijk van de stoornis en de ernst van de problematiek wordt de frequentie en de duur van de therapie bepaald. De maximale duur van de tegemoetkoming is afhankelijk van de problematiek en vaak ook gebonden aan de regels van het RIZIV of mutualiteit.

Vaak is een samenwerking en overleg nodig met andere deskundigen zoals een (tand)arts, leerkracht, kinesist of psycholoog. Als de problematiek multidisciplinair aangepakt moet worden, is een vlotte samenwerking met andere deskundigen onontbeerlijk voor een goed verloop van de behandeling.

Opgelet: indien u niet aanwezig kunt zijn op een geplande afspraak,
vragen wij u tijdig (24u op voorhand) te verwittigen.